Силабус

Для україномовних студентів

СИЛАБУС, Іноземна мова за професійним спрямуванням.pdf
СИЛАБУС, «Українська мова (за професійним спрямуванням)».pdf
СИЛАБУС, Латинська мова та медична термінологія.pdf

For English students

SYLLABUS, “Foreign language (for professional purposes)”.pdf
SYLLABUS, “Ukrainian language (for professional purposes)”.pdf
SYLLABUS, “Latin language and medical terminology”.pdf

Pour les étudiants francophones

SYLLABUS, «La langue étrangère (dans le domaine professionnel)».pdf
SYLLABUS, «La langue ukrainienne (dans le domaine professionnel)».pdf
SYLLABUS, «La langue latine et la terminologie médicale».pdf