Програми 

вибіркових навчальних дисциплін

Програми вибіркових навчальних дисциплін зі спеціальностей:

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

227 Терапія та реабілітація 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

226 Фармація, промислова фармація

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ