Історія кафедри

У 1930 році у Дніпропетровському медичному інституті була утворена кафедра латинської мови. Першим завідувачем кафедри був старший викладач П. К. Рибальський. Пізніше кафедрою керували старші викладачі В. П. Грибановський, М. І. Степанюк, доценти П. І. Михєєв, Л. В. Кутарева. Кафедра німецької мови була створена на базі курсів німецької мови в 1933 році. У 1935 було введено викладання другої іноземної мови — англійської. Тоді і була створена кафедра iноземних мов. Нею керували викладачі О. М. Криштал, Є. М. Простакова, О. А. Кайдаш, доцент Л. Г. Панкова, а пізніше — професор Є.І. Григор’єв. На кафедрі завжди працювали майстри своєї справи: старший викладач Т. М. Ситнік, старший викладач І. М. Сорочук, викладачі М. М. Воронова, М. П. Смайловська, Л. Г. Чугай, А. Б. Дайчик, ст. лаборант В. О. Моргун. Через виробничу необхідність обидві кафедри неодноразово об’єднувались і роз’єднувались. З 1955 року на кафедрі починають викладати французьку мову. Для оптимізації навчального процесу на кафедрі утворюється чотири секції: німецької, французької, англійської та латинської мов.

У такому вигляді, як зараз, кафедра мовної підготовки існує з 1985 року. Вона завжди відігравала значну роль у підвищенні професійно-культурного рівня майбутніх лікарів. Тоді кафедру очолила кандидат філологічних наук Людмила Василівна Кутарева. Значна увага приділялась науковим дослідженням у галузі термінології. У полі зору були структурно-генетичні, граматичні, лексико-граматичні характеристики термінології, питання термінотворення, основи упорядкування галузевих термінологій.

У 2003 році завідувачем кафедри була обрана доктор філологічних наук, професор Тетяна Віталіївна Філат. Сьогодні на кафедрі працюють 44 викладачі. Із них один доктор філологічних наук, професор Т. В. Філат, завідувач кафедри з 2003 року, та дев'ять кандидатів філологічних наук: старший викладач Н. В. Кузнецова, старший викладач Н. О. Слюсар, старший викладач О. В. Нашиванько, старший викладач І. М. Апоненко, старший викладач К. Ю. Перинець, викладач І. С. Лощинова, викладач М. С. Киричок, старший викладач К. Г. Маргламова, старший викладач Н. В. Солодюк. На кафедрі викладаються такі дисципліни: українська, англійська, німецька, французька, латинська та російська мови. Працюють секції: російської мови – проф. Т. В. Філат, старші викладачі Н. В. Кузнецова, Н. О. Слюсар, викладачі Н. Г. Стояцька, І. В. Гутарова, Г. О. Карабет, Т. В. Гуда, А. О. Литвиненко, А. В. Гоменюк, Л. В. Сагірова, О. М. Ільвицька, А. О. Середа, Л. В. Тягло, І. О. Тріфонова, О. М. Щуровська, М. С. Киричок; української мови - викладачі Л. С. Пегушина, О. В. Салова; латинської мови – викладачі О. С. Запорожець, М. Ю. Сидора, І. М. Смешлива, Ю. О. Самойленко, І. М. Апоненко, іноземних мов – старші викладачі О. В. Нашиванько, К. Г. Маргламова, викладачі І. М. Клименко, І. С. Матвеєва, Н. В. Зубко, Л. М. Сербіненко, С. Ю. Шейпак, К. В. Моцна.

Проводиться серйозна робота в плані методичного забезпечення з урахуванням переходу до кредитно-модульної системи навчання. Є повний набір необхідних навчально-методичних матеріалів для навчального процесу: комплекти розробок занять із дисциплін (для студентів, для викладачів, для самостійної роботи), набори тестових завдань, збірники вправ, контрольних диктантів тощо. З метою оптимізації навчального процесу викладачами кафедри видано різноманітні монографії, навчальні та методичні посібники, довідники, методичні рекомендації відповідно до дисциплін викладання. Останнім часом особлива увага приділяється навчально-методичній роботі щодо підготовки матеріалів для викладання англомовним студентам: за допомогою бібліотеки навчальна база кафедри поповнюється підручниками для англомовних студентів як з російської, так і з латинської мови. Викладачами кафедри укладається методичний матеріал (методичні вказівки, довідники, тематичні словники), призначений полегшити та зробити більш продуктивним процес адаптації і навчання іноземних студентів, які обрали курс навчання англійською мовою.

Кафедра широко впроваджує для підготовки студентів на практичних заняттях методичні розробки та рекомендації, розміщені на сторінці кафедри на сайті ДЗ «ДМА МОЗ України», де також розташовані робочі програми, навчальні плани, матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів.

Для читання лекцій з української мови та проведення практичних занять методичні розробки є у повному обсязі.

На кафедрі обладнано 2 комп’ютерні класи для роботи з іноземними студентами, створено тематично оформлені аудиторії з країнознавчої тематики. У 2008 році відкрито кабінет китайської культури.

На кафедрі допомагають аспірантам, магістрам, пошукачам готуватися до складання кандидатського екзамену з англійської, німецької, французької мов та російської мови для іноземних громадян. Одним із видів діяльності кафедри є перекладацька діяльність як допомога академії, молодим вченим, талановитим студентам. Редагування наукового фахового журналу «Медичні перспективи» українською та англійською мовами здійснюють співробітники нашої кафедри М.Ю.Сидора та І.М. Клименко.

Кафедра мовної підготовки ДЗ «ДМА МОЗ України» щорічно виступає організатором проведення міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». На конференції працюють три секції — російської, латинської та іноземних мов. За матеріалами виступів друкуються тези. У конференції беруть участь представники лінгвістичних кафедр усіх вузів міста.

Завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор Т.В.Філат щороку бере участь як доповідач у роботі 2 міжнародних, 2 республіканських та 3 міжвузівських наукових конференцій, її статті публікуються у зарубіжній та вітчизняній періодиці, профільних наукових виданнях, колективних монографіях. Проф. Т.В.Філат є членом спеціалізованої вченої ради Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, входить до складу ДЕК Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжвузівських та міжобласних наукових конференцій, де виступають з доповідями і друкують статті та тези у профільних та ваківських виданнях. Поглибленню знань сприяють щорічні студентські наукові конференції «Плекаємо рідну мову» (секція української мови), «Екологія та здоровий спосіб життя» (секція англійської мови), «Давній Рим в обличчях» (секція латинської мови), «Вивчаємо російську мову» (секція російської мови).

Важливою специфікою роботи кафедри є необхідність створення умов, що сприятимуть соціально-культурній та психологічній адаптації іноземних студентів. Ця мета досягається як під час аудиторних занять, так і шляхом підготовки різноманітних культурно-виховних заходів:

  • конкурси декламаторів віршованих творів на кафедрі ЛПІ ДНУ;

  • міжвузівські олімпіади з російської мови на кафедрі ЛПІ ДНУ;

  • Всеукраїнські науково-практичні студентські конференції в ДНУ, за результатами яких друкуються студентські роботи у збірнику «Творчество народов мира»;

  • виступи студентів на конкурсах, фестивалях, концертах;

  • відвідування музеїв міста;

  • студентські публікації в газеті «Пульс».

Вітчизняні студенти постійно залучаються до роботи з іноземними студентами.

Викладачі кафедри регулярно беруть активну участь у проведенні спартакіади викладачів та співробітників ДЗ «ДМА МОЗ України» пам'яті проф. Попкової Є. Г.

Кафедрою підтримується окремий блог http://znaymovu.blogspot.com, у якому ведеться активне спілкування зі студентами щодо питань навчання