Історія кафедри

У 1930 році у Дніпропетровському медичному інституті була утворена кафедра латинської мови. Першим завідувачем кафедри був старший викладач П. К. Рибальський. Пізніше кафедрою керували старші викладачі В. П. Грибановський, М. І. Степанюк, доценти П. І. Михєєв, Л. В. Кутарева. Кафедра німецької мови була створена на базі курсів німецької мови в 1933 році. У 1935 було введено викладання другої іноземної мови — англійської. Тоді і була створена кафедра iноземних мов. Нею керували викладачі О. М. Криштал, Є. М. Простакова, О. А. Кайдаш, доцент Л. Г. Панкова, а пізніше — професор Є.І. Григор’єв. На кафедрі завжди працювали майстри своєї справи: старший викладач Т. М. Ситнік, старший викладач І. М. Сорочук, викладачі М. М. Воронова, М. П. Смайловська, Л. Г. Чугай, А. Б. Дайчик, ст. лаборант В. О. Моргун. Через виробничу необхідність обидві кафедри неодноразово об’єднувались і роз’єднувались. З 1955 року на кафедрі починають викладати французьку мову. Для оптимізації навчального процесу на кафедрі утворюється чотири секції: німецької, французької, англійської та латинської мов. 

Кафедра мовної підготовки існує з 1985 року. Вона завжди відігравала значну роль у підвищенні професійно-культурного рівня майбутніх лікарів. Тоді кафедру очолила кандидат філологічних наук Людмила Василівна Кутарева. Значна увага приділялась науковим дослідженням у галузі термінології. У полі зору були структурно-генетичні, граматичні, лексико-граматичні характеристики термінології, питання термінотворення, основи упорядкування галузевих термінологій.

У 2003 році завідувачкою кафедри була обрана доктор філологічних наук, професор Тетяна Віталіївна Філат.  З 2022 року кафедру об'єднано з кафедрою гуманітарних наук. Сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів, а також викладачі підрозділу гуманітарних наук, та 3 лаборанти. Два доктори філологічних наук: професор Т. В. Філат - завідувач кафедри з 2003 року, та доцент К. Г. Магрламова. Шість кандидатів філологічних наук: старший викладач Н. О. Слюсар, старший викладач О. В. Нашиванько, старший викладач І. М. Апоненко, старший викладач І. С. Лощинова, старший викладач А. В. Гоменюк, старший викладач Л. О. Губа. 

На кафедрі працюють секції:  української мови - проф. Т. В. Філат, старші викладачі Н. О. Слюсар, А. В. Гоменюк, Л. О. Губа, викладачі  М. Ю. Сидора; латинської мови – старші викладачі І. М. Апоненко, І. С. Лощинова, викладачі Л. М. Сербіненко, О. С. Запорожець, М. Ю. Сидора, іноземних мов – доцент К. Г. Маргламова, старші викладачі О. В. Нашиванько, А. В. Гоменюк, викладачі В. В. Резунова, К. О. Саржинська, І. М. Клименко, О. Е. Третьякова, К. А. Шубкіна.

Проводиться серйозна робота щодо методичного забезпечення навчання. Є повний набір необхідних навчально-методичних матеріалів для навчального процесу: комплекти розробок занять із дисциплін (для студентів, для викладачів, для самостійної роботи), набори тестових завдань, збірники вправ, контрольних диктантів тощо. З метою оптимізації навчального процесу викладачами кафедри видано різноманітні монографії, навчальні та методичні посібники, довідники, методичні рекомендації відповідно до дисциплін викладання. Останнім часом особлива увага приділяється навчально-методичній роботі щодо підготовки матеріалів для викладання англомовним студентам: за допомогою бібліотеки навчальна база кафедри поповнюється підручниками для англомовних студентів як з української, так і з латинської мови. Викладачами кафедри укладається методичний матеріал (методичні вказівки, довідники, тематичні словники), призначений полегшити та зробити більш продуктивним процес адаптації і навчання іноземних студентів, які обрали курс навчання англійською мовою.

Кафедра широко впроваджує для підготовки студентів на практичних заняттях методичні розробки та рекомендації, розміщені на сторінці кафедри на сайті Дніпровського державного медичного університету, де також розташовані робочі програми, навчальні плани, матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів.

Для читання лекцій з української мови та проведення практичних занять методичні розробки є у повному обсязі.

На кафедрі створено тематично оформлені аудиторії з країнознавчої тематики. 

На кафедрі допомагають аспірантам, магістрам, пошукачам готуватися до складання кандидатського екзамену з англійської, німецької, французької мов та української мови для іноземних громадян. Одним із видів діяльності кафедри є перекладацька діяльність як допомога університету, молодим вченим, талановитим студентам. Редагування наукового фахового журналу «Медичні перспективи» українською та англійською мовами здійснюють співробітники нашої кафедри М.Ю.Сидора та І.М. Клименко.

Кафедра мовної підготовки та гуманітарних наук Дніпровського державного медичного університету щорічно виступає організатором проведення міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів». На конференції працюють три секції — української, латинської та іноземних мов. За матеріалами виступів друкуються тези. У конференції беруть участь представники лінгвістичних кафедр усіх завкладів вищої освіти міста.

Завідувачка кафедри, доктор філологічних наук, професор Т. В. Філат щороку бере участь як доповідач у роботі міжнародних та міжвузівських наукових конференцій, її статті публікуються у зарубіжній та вітчизняній періодиці, профільних наукових виданнях, колективних монографіях. Професорка Т.В. Філат є членом спеціалізованої вченої ради Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, входить до складу ДЕК Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференціій, де виступають з доповідями і друкують статті та тези у профільних та фахових виданнях. Поглибленню знань сприяють щорічні студентські наукові конференції «Плекаємо рідну мову» (секція української мови), «Екологія та здоровий спосіб життя» (секція англійської мови), «Per aspera ad astra» (секція латинської мови).

Важливою специфікою роботи кафедри є необхідність створення умов, що сприятимуть соціально-культурній та психологічній адаптації іноземних студентів. Ця мета досягається як під час аудиторних занять, так і шляхом підготовки різноманітних культурно-виховних заходів:

Вітчизняні студенти постійно залучаються до роботи з іноземними студентами.

Викладачі кафедри регулярно беруть активну участь у проведенні спартакіади викладачів та співробітників Дніпровський державний медичний університету пам'яті проф. Попкової Є. Г.