Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються:

І курс

1. Українська мова за професійним спрямуванням.

2. Латинська мова та медична термінологія.

3. Англійська мова

ІІ курс

1.   Іноземна мова (друга)

2.   Іноземна мова за професійним спрямуванням.

ІІІ курс

1.   Англійська клінічна медична термінологія.

2.   Англійська мова (вибіркова).