Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

    • Заняття з української мови проводяться за адресою: вул. Севастопольська, 17, корпус суспільних наук (КОН)

    • Заняття з латинської мови проводяться за адресою: вул. акад. В.Вернадського, 9, 5 пов., каф. мовної підготовки

    • Заняття з іноземної мови проводяться за адресою: пр. Д.Яворницького, 24, 3 пов., каф. мовної підготовки

    • Заняття з російської мови проводяться за адресою: пр. Д.Яворницького, 24, 3 пов., каф. мовної підготовки

українська мова (за професійним спрямуванням) – І курс, 1 або 2 семестр – усі спеціальності;

латинська мова та медична термінологія – І курс, 1-2 семестри – усі спеціальності;

англійська мова – І курс, 1-2 семестри – усі спеціальності;

англійська мова (за професійним спрямуванням) – ІІ курс, 1 семестр – сп. «Стоматологія», «Фармація» (денна, заочна форми);

англійська мова (за професійним спрямуванням) – ІІ курс, 1-2 семестри – сп. «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»;

німецька мова – І курс, 1-2 семестри – усі спеціальності;

німецька мова (за професійним спрямуванням) – ІІ курс, 1 семестр – сп. «Стоматологія», «Фармація» (денна, заочна форми);

німецька мова (за професійним спрямуванням) – ІІ курс, 1-2 семестри – сп. «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»;

російська мова – І-ІІІ курси – усі спеціальності;

російська мова (за професійним спрямуванням) – І-ІІІ курси – усі спеціальності;

російська мова (за професійним спрямуванням) – IV курс – сп. «Лікувальна справа»